αὔτως

αὔτως, Adv.:
I in this very manner, even so, γυμνὸν ἐόντα αὔ. ὥς τε γυναῖκα unarmed just as I am like a woman, Il.22.125; in the self-same way, likewise,

σὺν δ' αὔ. ἐγώ S.Ant.85

, cf. Numen. ap. Ath. 7.328d; αὔ. ὅπωσπερ . . S.Aj.1179;

αὔ., ὧδ' αὔ., ὥς μ' ὤλεσεν Id.Tr.1040

(lyr.); αὔ. ὡς . . Hes.Th.702, A.R.1.90: c. dat.,

γυναιξὶν αὔ. Anacr.21.14

: hence ὡσαύτως (q. v.), in Hom. always ὡς δ' αὔτως, as in Pl.Phd.102e, X.An.5.6.9.
2 in a contemptuous sense, just so, τίη σὺ κήδεαι αὔ. ἀνδρῶν; why take you no better care? v.l. for οὕτως in Il.6.55; οἴχεται αὔ. has gone off just as he pleased, Od.4.665: joined with words implying contempt, νήπιος αὔ. a mere child, Il.24.726, cf. 6.400;

μὰψ αὔ. 20.348

;

ἀνεμώλιον αὔ. 21.474

;

αὔ. ἄχθος ἀρούρης Od.20.379

, etc.; so, in vain,

οὐκ αὔ. μυθήσομαι 14.151

, cf. Il. 2.342, etc.
II in reference to the past, just as before, as it was, ἧσθαι, κεῖσθαι, Il.1.133, 18.338, Od.20.130; λευκὸν ἔτ' αὔ. still white as when new, Il.23.268;

ἔτι κεῖται αὔ. ἐν κλισίῃσι

just as he was,

24.413

;

καὶ αὔ.

still, unceasingly,

1.520

. (From αὐτός, hence αὔτως in Homer, cf. Il.23.268, Od.14.151 (from αὕτη with [dialect] Aeol. psilosis acc. to Eust.235.5, al.); but αὕτως is usu. written in codd. of Trag. Gramm. were divided as to etym. and accent, cf. A.D.Adv.174.1, EM172.34, and distd. αὕτως 'likewise' from αὔτως 'in vain'. Dam. Pr.178 uses αὕτως, = of itself (from αὑτοῦ).)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • αύτως — αὔτως επίρρ. (Α) 1. με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, έτσι ακριβώς 2. έτσι δα, όχι καλύτερα 3. ακριβώς σαν 4. εντελώς 5. όπως προηγουμένως, όπως στην αρχή 6. ακλόνητα, σταθερά 7. μάταια, απερίσκεπτα. [ΕΤΥΜΟΛ. < αυτός. Η διαφορά στον τονισμό μεταξύ… …   Dictionary of Greek

 • αὐτώς — αὔτως in this very manner indeclform (adverb) αὐτός self masc acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὔτως — in this very manner indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὑτώς — ἑαυτοῦ Stadtrecht von Gortyn masc acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Codex Tischendorfianus III — For the similarly named manuscripts, see Codex Tischendorfianus II and Codex Tischendorfianus IV. New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 039 …   Wikipedia

 • Claremont Profile Method — was elaborated by Ernst Cadman Colwell and his students. Professor Frederik Wisse attempted to establish an accurate and rapid procedure for the classification of the manuscript evidence of any ancient text with large manuscript attestation, and… …   Wikipedia

 • BILLAEUS — fluv. cuius meminit Apollonius Rhodius Argonaut. l. 2. Παφλαγόνες δ᾿ ἐπὶ τοίς Πελοπηΐοι εἴκαθον αὕτως, Ο῞ςςους Βιλλαίοιο μέλαν περιάγνυται ὕδωρ. Ubi Scholiastes, Ἔςτι δὲ ποταμὸς Παφλαγονίας, οἱ δὲ Φρυγλας. Eius meminit Arrianus. Nic. Lloydius …   Hofmann J. Lexicon universale

 • MASAESYLIA — regio Libyae, Maurusiis contermina Steph. populi Masaesylii. Dionys. v. 187. Ε῎νςθα Μασαισύλιοί τε καὶ ἀγρόνομοι Μασυλῆες Βόσκονται σὺν παισὶν ἀν᾿ ἤπειρόν τε καὶ ὅλην, Μαιόμενοι βιότοιο κακὴν και ἀεικέα ςθήρην. Οὐ γὰρ γειομόροιο τομήν ἐδάησαν… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • NOMADES — I. NOMADES Africae populi inter Zeugitanam regionem et Mauritaniam siti, qui postea literis aliquot mutatis Numidae appellati sunt. Hos scribit Sallustius Bell. Iugurth. c. 18. ex Persis ortum eraxisse, qui Herculem in Hispaniam comitati sunt,… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ORION — Poetis venator est, et satelles Dianae, auditor Atlantis, qui doctrinam de caelestibus motibus, et stellis ex Libya in Graeciam attulit. Nomen eius quidam ab ὥρα, quod significat differentias temporum anni, ver, aeslatem, etc. deducunt. Quamquam… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PLANCTAE — insulae maris Euxini, apud os, quae et Cyaneae. Herodot. l. 4. Ε῎πλεε ἐπὶ τὰς Κυανἐας καλευμένας, τὰς πρότεροι Πλαγκτὰς Ε῞λληνές φαςιν εἶναι. Scylax Caryand. Αὗται δὲ αἱ Κυανέαι, ἅς λέγουςιν οἱ Ποιηταὶ Πλαγκτὰς πάλαι εἶναι, καὶ διὰ τούτων πρώτην… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.